• SASO Belgesi İHRACAT UYGULAMALARI

03/03 / 1392H tarihli M / 10 nolu Kraliyet Kararnamesi uyarınca yayınlanan SASO yönetmeliğinin 3. maddesi, SASO’nun, Uygunluk ve Kalite İşaretleri Belgesi verme ve düzenleme ve hakların düzenlenmesi için kurallar koyma yetkisine sahip olduğunu belirtir. Bu tür sertifikaların ve markaların kullanımı. İşaretin kullanımı isteğe bağlıdır.
Aynı yönetmeliğin 12. maddesi, SASO Yönetim Kurulu’nun tüm SASO işleri ve politikalarından ve sorumluluklarının en iyi şekilde yerine getirilmesi için gerekli tüm önlemlerin alınmasından sorumlu olduğunu öngörmektedir. Bu bağlamda, Kurul, SASO’nun teknik, finansal ve idari yönleriyle ilgili politika ve kurallarını belirleme ve yürütülmesi için düzenleme ve karar verme hakkına sahiptir. Mali düzenlemeler Maliye Bakanlığı ile mutabakata varılarak düzenlenir.

SASO teknik çalışma el kitabının (1) bölümünde belirtilen şartlar (Standardizasyon ve ilgili faaliyetler – Genel şartlar) bu düzenlemenin amaçları için aşağıdaki tanımları dikkate alarak:
1.SASO: Suudi Standartları, Metroloji ve Kalite Organizasyonu.
2.Ürün: Bu düzenlemenin uygulanacağı nihai ürün.
3. Organizasyon: Ürünü üreten herhangi bir fabrika veya üretim birimi veya dağıtımını yapan herhangi bir ajans.
4. Uygunluk Belgesi: SASO tarafından yayınlanan, Sertifikanın başvurduğu ürünün ilgili teknik düzenlemelere veya standartlara uygun olduğunu onaylayan bir belge.
5. İmza: İhracat, ithalat veya ev içi kullanım için bir ürünün belirli bir üretim üretim grubu.

Bu düzenleme, belirli bir ürünün ilgili teknik düzenlemelere veya standartlara göre sabit bir şekilde gönderilmesine uygunluk gösteren bir sertifika almak için SASO’ya başvuran kuruluş için geçerlidir.
Organizasyon, bu konuda SASO’nun herhangi bir sorumluluğu olmadan bu düzenlemenin ihlallerinden tamamen sorumludur. SASO, ihlal durumunda gerekli önlemleri alma hakkına sahiptir.

 

Aşağıdakilerin yerine getirilmesi durumunda Uygunluk Sertifikası verilir:
1. İlgili bir teknik düzenlemenin veya ürünle ilgili bir standardın ölçüsü.
2. Kuruluş, SASO tarafından hazırlanan formlara göre gerekli tüm bilgileri karşılayan her gönderi için ayrı bir başvuru SASO’ya sunacak ve kuruluş tarafından sağlanan tüm bilgilerin geçerliliği konusunda güvence verecektir.
3. Kuruluş, SASO’ya ürün üzerinde gerekli olan ek bilgileri sağlamalı ve test için gereken çizim örneklerini kolaylaştırmalıdır.
4. Kuruluş, SASO’ya bu düzenlemenin (5). Maddesinde açıklanan masrafları öder.

 • SASO Suudi Arabistan tarafından ihracatta aranan belgeler şunlardır:
  – Ticari fatura
  – Menşe Şehadetnamesi
  – Konşimento
  – Sigorta belgesi (Eğer ihracatçı tarafından sigortalanmışsa)
  – Yükleme listesi
 1. SASO CERTIFICATE (KINGDOM OF SAUDI ARABIA)
 2. eCOSMA SİSTEMİ (SAUDI FOOD AND DRUG AUTHORITY)
 3. ESMA BELGESİ (Emirates Conformity Assessment Scheme (ECAS) Certification)
 4. SONCAP CERTIFICATE (NIGERIA)
 5. CNCA CERTIFICATE (ANGOLA)
 6. COI IRAN (İRAN GÖZETİM SERTİFİKASI)
 7. GOST / EAC (RUSSIA – KAZAKHSTAN – UKRAINE)
 8. GOEIC (EGYPT)
 9. (LIBYA)
 10. (ALGERIA)
 11. (IRAQ)
 12. (KENYA)
 13. (UGANDA)
 14. (GABON)
 15. BESC BENIN (BENIN)
 16. BESC (CAMEROON)
 17. (DR CONGO)
 18. (REP CONGO )
 19. ( IVORY COAST )
 20. (GİNE CONAKRY )
 21. (MADAGASCAR)
 22. (SENEGAL)
 23. KUCAS (KUVEYT)
 24. SUUDİ ARABİSTAN ENERJİ VERİMLİLİĞİ